Đoàn Minh Lĩnh

Tên công ty: Công ty Cổ Phần Đầu tư Dầu khí Đại Việt

Địa chỉ: 54 Đường TX31, P. Thạnh Xuân, Q.12

Mã số thuế: 0106137357

Họ tên đại diện: Anh Đoàn Minh Lĩnh

Chức vụ: HV - Giám đốc điều hành

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: www.annhienco.com.vn

Thông tin
Sản phẩm - Dịch vụ
Khách hàng tiềm năng

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.