Đinh Thái Hà

Tên công ty: Công ty TNHH Công Nghệ VIHAT

Địa chỉ: 231 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh

Mã số thuế: 0312577096

Họ tên đại diện: Anh Đnh Thái Hà

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: www.vihat.vn

Thông tin
Sản phẩm - Dịch vụ
Khách hàng tiềm năng

chuyên hoạt động công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Sản phẩm cụ thể: dịch vụ nhắn tin eSMS.vn,tạo app ứng dụng di động Teraapp.net.