Châu Thanh Tùng

Tên công ty: Công ty TNHH Nhã Thành

Địa chỉ: Số 82 đường 198 Cao Lỗ, P.4, Q.8

Mã số thuế: 0306005213

Họ tên đại diện: Anh Châu Thanh Tùng

Chức vụ: GĐ - HVLK

Điện thoại: 38521186

Email: email@email.com

Website: www.annhienco.com.vn

Thông tin
Sản phẩm - Dịch vụ
Khách hàng tiềm năng

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.