Bùi Thị Liên Thủy

Tên công ty: Công ty TNHH TM và DV Giao nhận Vận Tải Hải Bằng

Địa chỉ: 473 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh

Mã số thuế: 0310502384

Họ tên đại diện: Chị Bùi Thị Liên Thủy

Chức vụ: HV - Giám Đốc

Điện thoại: 8235127979

Email: email@email.com

Website: www.habasped.org.vn