Ngày Hội Hiến Máu Tình Nguyện năm 2019

Ngày Hội hiến máu tình nguyện của cán bộ, công nhân, viên chức quận Bình Thạnh.
Chương trình được LĐLĐ Quận phối hợp cùng Hội CTĐ Quận và Hội Doanh Nghiệp quận Bình Thạnh tổ chức vào tháng 6 hàng năm trong suốt nhiều năm qua.
Bình Thạnh, sáng 5/6/2019.