Tổng quan về hội

–    Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh được thành lập căn cứ theo Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
–    Tên gọi “Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh”.
–    Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh là tổ chức quần chúng tự nguyện được thành lập theo nguyện vọng chung của các doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Thạnh.
–    Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.
–    Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh là một tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
–    Tài khoản số: 13510000371470 (Mở tại: Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định, TP.HCM).
–    Trụ sở Hội đặt tại: 306 Bùi Hữu Nghĩa, phường 02, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại: 0888 090 711.
–    Mục đích hoạt động của Hội là tạo điều kiện giao lưu, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cùng phân đấu cho sự phát triển kinh tế của quận nhà và sự thành đạt của các thành viên trong Hội. Hội Doanh nghiệp quận là nơi bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của các doanh nghiệp trên cơ sở luật pháp của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
–    Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, điều hành nhiệm vụ, trao đổi thông tin kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh.
–    Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh hoạt động trong phạm vi quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh, được sự lãnh đạo của Quận ủy và UBND quận Bình Thạnh, là thành viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Hội Doanh nhiệp quận Bình Thạnh hoạt động theo pháp luật nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ của Hội.