Ban thường trực

Ban Thường trực Hội có 10 thành viên:

  1. Ông Nguyễn Tu Mi, Chủ Tịch Hội, TGĐ Công ty TNHH Mi Hồng;
  2. Ông Vũ Đình Hòa, Phó Chủ Tịch Thường Trực Hội, TGĐ Công ty Cổ Phần Văn Hóa Văn Lang;
  3. Ông Lưu Văn Cường, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Tổ Chức – Thi Đua – Khen Thưởng, CT.HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận Bình Thạnh;
  4. Ông Đặng Văn Sơn, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Văn Phòng, GĐ Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Sơn;
  5. Ông Dương Công Đức, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Hội Viên, GĐ Công ty TNHH Vietphone
  6. Bà Hoàng Lệ Chi, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Đối ngoại, GĐ Công ty Cổ Phần Tư Vấn – Dịch Vụ Phúc Kim Long;
  7. Ông Hoàng Định Bá Dương, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Xây Dựng Cơ Bản, GĐ Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Sạch;
  8. Ông Lê Xuân Hữu, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Thương Mại – Dịch Vụ, CT.HĐTV Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hóa Con Thoi;
  9. Ông Lưu Đức Sơn, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Thể Thao – Văn Hóa, CT.HĐQT Công ty Xây lắp Công Nghiệp Việt Sơn;
  10. Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Văn Phòng, GĐ Công ty TNHH Truyền Thông Mio;