Trịnh Thị Ngọc Quí

Công ty TNHH MTV Ngôi Sao Nhí

Huỳnh Hoài Trung

Công ty CP Văn hóa Văn Lang

Vũ Đình Hòa

Công ty CP Văn hóa Văn Lang