Phạm Ngọc Thanh Phương

Công ty TNHH Tri Tâm Media

Nguyễn Hồ Mỹ Hạnh

Công ty Quảng cáo truyền thông MOON

Đỗ Thị Huyền Trang

Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện Phong Cách (Style)

Nguyễn Thị Minh Châu

Công ty TNHH Truyền thông MIO