Nguyễn Duy Kim Tước

Công ty TNHH May mặc - Xuất Khẩu Thời trang MAXIVIC

Nguyễn Minh Tuệ

Công ty TNHH Thời trang Tokuni