Nguyễn Duy Kim Tước

Công ty TNHH May mặc - Thời trang MAXIVIC

Nguyễn Minh Tuệ

Công ty TNHH Thời trang Tokuni