Bùi Thị Mỹ Loan

Công ty CP DV Quảng Cáo 3M Việt Nam

Nguyễn Trung Trực

CÔNG TY TNHH TM&DV T&H

Nguyễn Trung Trực

CÔNG TY TNHH TM&DV T&H

Bùi Văn Khánh

Công ty TNHH MTV Thiết kế - Quảng cáo Màu Đa Sắc

Nguyễn Bích Thủy

Công ty TNHH MTV Thiết kế Quảng cáo Thiên Niên Kỷ

Vũ Đình Hòa

Công ty CP Văn hóa Văn Lang