Bùi Văn Khánh

Công ty TNHH MTV Thiết kế - Quảng cáo Màu Đa Sắc

Nguyễn Bích Thủy

Công ty TNHH MTV Thiết kế Quảng cáo Thiên Niên Kỷ

Vũ Đình Hòa

Công ty CP Văn hóa Văn Lang