Nguyễn Phước Trường

Công ty TNHH Cơ Điện Rapid Việt Nam

Lê Quốc Lâm

Công ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Tân Bảo

Nguyễn Xuân Hiển

Công ty TNHH SX TM DV Gia Nam

Đào Quang Dũng

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật điện Toàn Thịnh Phát

Lưu Đức Sơn

Công ty CP Xây lắp công nghiệp Việt Sơn