Nguyễn Thị Hương

Công ty TNHH KT Môi Trường Thăng Long

Phan Tuấn Triều

Công ty TNHH Công nghệ môi trường Nông Lâm

Hoàng Vương Chí Quyết

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp và môi trường Âu Châu

Hoàng Định Bá Dương

Công ty TNHH Môi trường Công Nghệ Sạch