Nguyễn Duy Kim Tước

Công ty TNHH May mặc - Thời trang MAXIVIC

Phạm Thanh Bình

Công ty TNHH TM May Trường Thịnh