Lưu Thái Dũng

Công ty CP Đầu tư HALO

Nguyễn Thị Phúc Hoàn

Công ty TNHH Quản lý và đầu tư Địa ốc Propertylinks Việt Nam

Phạm Ngọc Hoàng

Công ty CP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia