Nguyễn Thị Phúc Hoàn

Công ty TNHH Quản lý và đầu tư Địa ốc Propertylinks Việt Nam

Nguyễn Bá Thi

Công ty CP Phát triển Bất Động Sản Hồng Phúc Land

Bùi Văn Vinh

Công ty CP Đầu tư Địa ốc Phú Quý

Trần Thị Cẩm Tú

Công ty CP DV BĐS EXIMRS