http://btba.vn/upload/logos/9_agilogo.png
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thạnh
347 đường Điện Biên Phủ, p15, Q.Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
(08) 35 113 145
Người đại diện Lữ Sỹ Hành Giám đốc - (08) 35 113 145
Email:
Mã số thuế:
Lĩnh vực hoạt động :

Ngân hàng

.
Cơ hội giao thương
Mừng sinh nhật hội viên
 
Chiêm Thành Long
Chiêm Thành Long
- Giám đốc
- Làng Du lịch Bình Quới (Saigontourst)
- Sinh nhật: 16/09
Nguyễn Tu Mi
Nguyễn Tu Mi
- Tổng giám đốc
- Công ty TNHH Mi Hồng
- Sinh nhật: 24/09