http://btba.vn/upload/logos/9_agilogo.png
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thạnh
347 đường Điện Biên Phủ, p15, Q.Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
(08) 35 113 145
Người đại diện Lữ Sỹ Hành Giám đốc - (08) 35 113 145
Email:
Mã số thuế:
Lĩnh vực hoạt động :

Ngân hàng

.
Cơ hội giao thương
Mừng sinh nhật hội viên
 
Đặng Văn Sơn
Đặng Văn Sơn
- Tổng giám đốc
- Công ty TNHH Quảng cáo Phước Sơn
- Sinh nhật: 12/12
Hồ Xuân Bai
Hồ Xuân Bai
- Giám đốc
- Công ty CP kỹ thuật xây dựng Thiên Ân
- Sinh nhật: 20/12
Lưu Đức Sơn
Lưu Đức Sơn
- CT HĐQT
- Công ty CP xây lắp công nghiệp Việt Sơn
- Sinh nhật: 25/12
Trương Phi Phụng
Trương Phi Phụng
- Giám đốc
- Công ty TNHH Xây dựng Minh Phương
- Sinh nhật: 25/12