Trương Thị Nguyệt Ánh

Tên công ty: Công ty CP Kỹ thuật Bình Sơn

Địa chỉ: 970B Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh

Mã số thuế: 0312194865

Họ tên đại diện: Chị Trương Thị Nguyệt Ánh

Chức vụ: GĐ - BCH

Điện thoại: 62585469

Email: email@email.com

Website: www.binhson.com

Thông tin
Sản phẩm - Dịch vụ
Khách hàng tiềm năng

Nội dung đang đang được cập nhật.

Nội dung đang đang được cập nhật.

Nội dung đang đang được cập nhật.