Trần Xuân Hiếu

Tên công ty: Công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Trần Gia

Địa chỉ: Số 17, Đường số 1, P.26, Q. Bình Thạnh

Mã số thuế: 0306110539

Họ tên đại diện: Anh Trần Xuân Hiếu

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: http://www.xaydungtrangia.com/