Trần Quang Mỹ

Tên công ty: Công ty CP Xây dựng số 5

Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh

Mã số thuế: 0300378152

Họ tên đại diện: Anh Trần Quang Mỹ

Chức vụ: TGĐ - HV

Điện thoại: 62583425

Email: email@email.com

Website: http://sc5.vn/

Thông tin
Sản phẩm - Dịch vụ
Khách hàng tiềm năng

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.