Trần Lê Bảo Châu

Tên công ty: Công ty Cổ Phần Thành Đô Vĩnh Long (MEKONG HOMETOWN)

Địa chỉ: 16 Bình Lợi, Phường 13, Q. Bình Thạnh

Mã số thuế: 1501099619

Họ tên đại diện: Anh Trần Lê Bảo Châu

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: http://mekonghometown.vn/