Phạm Thanh Bình

Tên công ty: Công ty TNHH TM May Trường Thịnh

Địa chỉ: 179 Tây Sơn, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú

Mã số thuế: 0123456789

Họ tên đại diện: Anh Phạm Thanh Bình

Chức vụ: GĐ - HVLK

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: www.annhienco.com.vn

Thông tin
Sản phẩm - Dịch vụ
Khách hàng tiềm năng

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.