Phạm Ngọc Hoàn

Tên công ty: Công ty CP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia

Địa chỉ: Đường số 1, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai 102 Nguyễn Cửu Vân, BT

Mã số thuế: 3501459505

Họ tên đại diện: Anh Phạm Ngọc Hoàn

Chức vụ: GĐ - HV

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: www.annhienco.com.vn

Thông tin
Sản phẩm - Dịch vụ
Khách hàng tiềm năng

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.