Phạm Ngọc Dũng

Tên công ty: Thương hiệu Chả lụa Kim Hoàng Phát

Địa chỉ: 34 Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình

Mã số thuế: 0123456789

Họ tên đại diện: Anh Phạm Ngọc Dũng

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: www.annhienco.com.vn

Thông tin
Sản phẩm - Dịch vụ
Khách hàng tiềm năng

Nội dung đang được cập nhật.

du lịch, dịch vụ, kinh doanh thương mại - thực phẩm