Nguyễn Thị Nhung

Tên công ty: Công ty CP Đầu tư Thương mại SG Việt Anh Group

Địa chỉ: 218A Thành Thái, P.15, Q.10

Mã số thuế: 0315032291

Họ tên đại diện: Chị Nguyễn Thị Nhung

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: www.annhienco.com.vn