Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tên công ty: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM

Địa chỉ: M4.04 Lô H3 - chung cư, P.6, Q.4

Mã số thuế: 0200124891-002

Họ tên đại diện: Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: HV - Giám Đốc Chi Nhánh

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: www.msb.com.vn