Nguyễn Thành Công

Tên công ty: Công ty TNHH DV TM Du Lịch Thành Công Sài Gòn

Địa chỉ: 35 Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp

Mã số thuế: 0314302805

Họ tên đại diện: Anh Nguyễn Thành Công

Chức vụ: HV - CT Hội Đồng Quản Trị

Điện thoại: 2873022022

Email: email@email.com

Website: http://thanhcongsaigon.com