Nguyễn Ngọc Hồng

Tên công ty: Công ty TNHH MTV Nhật Quang Nguyễn

Địa chỉ: 60 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q1

Mã số thuế: 0309890372

Họ tên đại diện: Chị Nguyễn Ngọc Hồng

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: http://nqland.net/