Nguyễn Minh Tuấn

Tên công ty: Minh Tuấn Moblie

Địa chỉ: 287 XVNT, p.15, Q. Bình Thạnh

Mã số thuế: 0123456789

Họ tên đại diện: Anh Nguyễn Minh Tuấn

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: www.minhtuanmobile.com