Huỳnh Bá Phụng

Tên công ty: Công ty CP Du Lịch Quốc Tế Đảo Ngọc

Địa chỉ: 204 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh

Mã số thuế: 0314151673

Họ tên đại diện: Anh Huỳnh Bá Phụng

Chức vụ: HV - CTHĐQT

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: www.annhienco.com.vn

Thông tin
Sản phẩm - Dịch vụ
Khách hàng tiềm năng

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.