Hồ Châu Xuân Trường

Tên công ty: Công ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tâm Việt Nam

Địa chỉ: 112 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q.1

Mã số thuế: 0312278089

Họ tên đại diện: Anh Hồ Châu Xuân Trường

Chức vụ: HV - Giám Đốc

Điện thoại: 36060668

Email: email@email.com

Website: tamvietnam.edu.vn