Đoàn Trần Thiện

Tên công ty: Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Dole Việt Nam

Địa chỉ: 65/39 Đường 339, Phường Phước Long B, Q.9

Mã số thuế: 0314331997

Họ tên đại diện: Anh Đoàn Trần Thiện

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: dolevn.vn