Đào Mạnh Hiền

Tên công ty: Công ty TNHH Thương Mại Xuyên Hải

Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh

Mã số thuế: 0314017131

Họ tên đại diện: Anh Đào Mạnh Hiền

Chức vụ: Giám Đốc Dự Án

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: https://nhathepxuyenhai.com/