Nguyễn Thị Bích Hằng

Tên công ty: Công ty Cổ Phần Mai Cát Tiên

Địa chỉ: 108 Mỹ Kim 3, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q.7

Mã số thuế: 0308588345

Họ tên đại diện: Chị Nguyễn Thị Bích Hằng

Chức vụ: HV - Giám Đốc Sales

Điện thoại: 54122334

Email: email@email.com

Website: www.myphamgony.com