HỘI NGHỊ GẶP GỠ GIỮA LÃNH ĐẠO QUẬN VỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2018

Tiếp nối thành công của Hội Nghị Gặp Gỡ Giữa Lãnh Đạo Quận Với Doanh Nghiệp Năm 2017, ngày 29/03/2018, Ủy Ban Nhân Dân quận Bình Thạnh phối hợp cùng Hội Doanh Nghiệp quận Bình Thạnh tổ chức Hội Nghị Gặp Gỡ Giữa Lãnh Đạo Quận Với Doanh Nghiệp Năm 2018 với chuyên đề: “Đồng hành và phát triển cùng Doanh Nghiệp”.
Hội Nghị được vinh dự đón tiếp các vị khách quý tham dự:
– Ông Lê Minh Trung đại diện Lãnh Đạo Sở Công Thương Tp.HCM;
– Bà Nguyễn Thị Đăng Châu đại diện Sở Kế Hoạch – Đầu Tư Tp.HCM;
– Ông Nguyễn Băng Tâm , Phó Củ Tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tp.HCM.
Lãnh đạo Quận:
– Ông Vũ Ngọc Tuất – Phó Bí Thư Thường Trực Quận Uỷ – Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân quận Bình Thạnh;
– Ông Nguyễn Văn Tiên – Ủy Viên Thường Vụ – Phó Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân quận Bình Thạnh;
– Ông Phan Văn Định – Quận Ủy Viên – Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân quận Bình Thạnh;
Lãnh Đạo Hội Doanh Nghiệp quận Bình Thạnh:
– Ông Nguyễn Tu Mi – Chủ Tịch Hội và các Ông/Bà trong Ban Chấp Hành Hội.
Ngoài ra, tham dự Hội Nghị còn có lãnh đạo các Phòng, Ban thuộc Quận và Chủ Tịch UBND 20 Phường cùng toàn thể Doanh Nghiệp Hội viên Hội Doanh Nghiệp quận Bình Thạnh.
Trong không khí Hội Nghị sôi nổi, trao đổi cởi mở, các Doanh Nghiệp Hội viên trình bày các khó khăn, vướng mắc của Doanh Nghiệp của mình và đề xuất các hướng giải quyết cũng như mong muốn sự hỗ trợ từ Lãnh Đạo Quận để Doanh Nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh góp phần tăng trưởng kinh tế cho Quận nhà.
Lãnh đạo các Phòng Ban đã trả lời những vướng mắc của Doanh Nghiệp và giải quyết thỏa đáng, thẳng thắn chia sẻ giải pháp cho các Doanh Nghiệp.

Hội Nghị thành công tốt đẹp
.