Ban chấp hành

–   Ban chấp hành gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các thành viên.

–   Ban chấp hành Hội có nhiệm kỳ bằng với nhiệm kỳ của Đại hội là 05 năm /lần.

–   Ban Chấp hành của Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh có 30 thành viên:

  1. Ông Nguyễn Tu Mi, Chủ Tịch Hội, TGĐ Công ty TNHH Mi Hồng;
  2. Ông Vũ Đình Hòa, Phó Chủ Tịch Thường Trực Hội, TGĐ Công ty Cổ Phần Văn Hóa Văn Lang;
  3. Ông Lưu Văn Cường, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Tổ Chức – Thi Đua – Khen Thưởng, CT.HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận Bình Thạnh;
  4. Bà Hoàng Lệ Chi, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Đối ngoại, GĐ Công ty Cổ Phần Tư Vấn – Dịch Vụ Phúc Kim Long;
  5. Ông Đặng Văn Sơn, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm trưởng ban Văn Phòng, GĐ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây Dựng Phước Sơn;
  6. Ông Dương Công Đức, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Hội Viên, GĐ Công ty TNHH Vietphone
  7. Ông Hoàng Định Bá Dương, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Xây Dựng Cơ Bản, GĐ Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Sạch;
  8. Ông Lưu Đức Sơn, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Thể Thao – Văn Hóa, CT.HĐQT Công ty Xây lắp Công Nghiệp Việt Sơn;
  9. Ông Lê Xuân Hữu, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Thương Mại – Dịch Vụ, CT.HĐTV Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hóa Con Thoi;
  10. Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Văn Phòng – truyền thông – Sư kiện, GĐ Công ty TNHH Truyền Thông Mio;
  11. Ông Chiêm Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành, GĐ Làng Du lịch Bình Quới (Saigontourist);
  12. Ông Nguyễn Ngọc An, Ủy viên Ban Chấp hành, P.TGĐ Công ty CP Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan);
  13. Ông Phạm Quốc Trí, Ủy viên Ban Chấp hành, CT.HĐQT Công ty CP xây dựng trang trí nội thất Thành Đô;
  14. Ông Lê Văn Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành, CT.HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Song Hân;
  15. Ông Lê Viết Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành – kiêm Trưởng ban Tài chính – Kế Toán, GĐ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Miền Đông;
  16. Ông Hồ Minh Quân, Ủy viên Ban Chấp hành, GĐ Công ty CP NANO;
  17. Bà Trương Thị Nguyệt Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành, GĐ Công ty Cp Kỹ thuật Bình Sơn;
  18. Ông Lý Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành, GĐ Công ty TNHH TM-TT-DV-DL Nam Phương;
  19. Ông Trịnh Đoàn Tuấn Nhi, Ủy viên Ban Chấp hành, GĐ Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Gia Định;
  20. Bà Dương Thị Ngọc Lan, Ủy viên Ban Chấp hành, GĐ Công ty TNHH DV Tư vấn và đại lý thuế Trương Gia;
  21. Bà Võ Thị Phương Lan, Ủy viên Ban Chấp hành, TGĐ Công ty CP Giao nhận vận tải Mỹ Á;
  22. Ông Phạm Nhật Truyền, Ủy viên Ban Chấp hành, GĐ Ngân hàng Việt Á Bank;
  23. Bà Phạm Thị Thanh Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành, PGĐ Công ty TNHH Chung Kim;
  24. Bà Ngô Hoàng Mai, Ủy viên Ban Chấp hành, CT.HĐQT Công ty TNHH Hải Ân – Seagift Co.Ltd;
  25. Bà Hồ Thị Đoan Trang, Ủy viên Ban Chấp hành, TGĐ Công ty CP Thành Công May Mắn (LUCKY);
  26. Ông Nguyễn Ngọc Kim Bằng, Ủy viên Ban Chấp hành, PGĐ Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh 7;
  27. Ông Hồ Minh Quân, Ủy viên Ban Chấp hành, GĐ Công ty CP NANO
  28. Ông Đỗ Hữu Minh Nhựt, Ủy viên Ban Chấp hành, GĐ Công ty TNHH Đầu tư thiết kế Xây dựng Phú Hưng;
  29. Ông Nguyễn Thái Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành, GĐ Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước;
  30. Ông Phạm Hữu Phúc, Ủy viên ban Chấp hành, GĐ Công ty CP Hoa tươi 360o;